• Welkom

Welkom

Sint Maarten, daar kun je (op)rekenen!

Sint Maarten, daar kun je (op)rekenen!

Dat is het jaarthema waar we voor gekozen hebben. Een thema dat voor meerdere uitleg vatbaar is. Aanleiding is de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte Junior waar we maandag mee starten.
Uw kinderen zullen er thuis vast over gaan vertellen. Een methode waar we hoge verwachtingen van hebben vanwege de didactiek en het niveau. U hoort van ons.
De eerste weken zullen we samen met de kinderen instappen in de nieuwe werkwijze waarover we maandag afspraken gemaakt hebben. Dat geeft de kinderen en ons de gelegenheid kennis te maken met de nieuwe methode.

De teamdag van afgelopen vrijdag was hier grotendeels op gericht.
Volgende week vrijdag ontvangt u een speciale nieuwsbrief Getal & Ruimte.
Belangrijker nog dan rekenonderwijs is dat je op elkaar moet kunnen rekenen. En dat maakte dat we dit jaarthema kozen.
Ik spreek mede namens alle medewerkers van ons IKC de wens uit dat we ook dit schooljaar weer echt op elkaar kunnen rekenen. Kinderen rekenen op elkaar en op hun leerkracht en natuurlijk op hun ouders.
Ouders rekenen op ons en wij op u. En natuurlijk rekenen we op ieder waar we als IKC mee in contact zijn en komen. Als dat allemaal goed lukt, kun je spreken van een gemeenschap waar geleefd wordt en geluk is!
Wij zullen daar ons best voor doen, daar mag u op rekenen!
Iedereen van harte welkom in het nieuwe schooljaar! 

<< terug naar overzicht
Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl