• Welkom

Welkom

HET KEUZE UUR

Het Keuze Uur

Om tegemoet te komen aan de creatieve mogelijkheden die ieder kind in zich heeft hebben we naast de reguliere handenarbeid- en tekenlessen die in de eigen groep plaatsvinden ook tijd en ruimte ingeruimd voor een zogenaamd “vrijkeuze-uur”. De leerlingen kunnen vijf keer per jaar een keuze maken.

Op maandagmiddag kunnen de leerlingen van de groepen 3 en 4 in kleine groepjes onder leiding van leerkrachten, ouders, vrijwilligers en studenten deelnemen aan o.a.:
· Koken
· Tekenen
· Buiten activiteiten
· Knutselen

Op vrijdagmiddag is dit voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8:
· houtbewerking
· papier-maché
· machine naaien
· lego
· Kinderkookcafé
· Musical
· Sport
· Knutselen
· Muziek
· werken met klei
· Schaken
· Frysk damjen
· modelbouw
· textiele werkvormen
· Fotografie
· Tekenen en schilderen

Ouders die graag een bijdrage willen leveren aan dit onderdeel zijn VAN HARTE WELKOM en kunnen zich daarvoor opgeven bij de leerkracht van hun kind!

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl