• Welkom
  • Fijne vakantie
  • Groep 8A
  • Groep 8B
  • Groep 8C

Welkom

Fijne vakantie

Groep 8A

Groep 8B

Groep 8C

SCHOOLKRANT HET SAMENSPEL

Schoolkrant Het Samenspel

De naam van onze schoolkrant is al sinds mensenheugenis Het Samenspel. Een prachtig gekozen naam, naar mijn mening. Want is opvoeden en dus werken in (onze) school niet bij uitstek een samenspel? Wij spreken graag over de Gouden Driehoek als het gaat om de opvoeding. De gouden driehoek van kind, ouders en school. Dat samenspel bepaalt naar ons idee de kwaliteit. We hebben elkaar zo nodig in de opvoeding van de aan onze zorg toevertrouwde kinderen. We kunnen echt niet zonder elkaar!

Soms moet je daar hard voor werken. Maar samenwerken is dan ook gewoon een WERKwoord en je moet dus werken aan dat SAMEN. Daar moet je wel wat voor doen. Het gaat niet vanzelf. Binnen onze school is dat samenspel, dat samenwerken op allerhande terreinen zichtbaar en soms ook wat minder zichtbaar of zelfs niet. Kinderen werken samen in hun groep, met elkaar en met de juf of meester. Het team van medewerkers werkt samen met de ouders van de kinderen van hun groep maar ook met de ouders die deel uit maken van de oudervereniging, schooladviescommissie, de medezeggenschapsraad of ouders die op een andere manier samenwerken in en voor de Sint Maartenschool. Ook dat is onmisbare samenwerking!

In de maatschappij, de SAMENleving is het niet anders. Ook daar heb je elkaar nodig en is samenwerking onmisbaar. Denk maar eens aan je gezin en familie, de buurt, de sportvereniging, de kerk, de politiek en ga zo maar door. Willen we een echte samenleving zijn dan zullen we dat ook samen moeten doen. En ook DOEN is een werkwoord.

Samenwerken in een samenleving vraagt dus inzet! Maar dat niet alleen. Je moet in dat samenwerken niet vergeten goed met elkaar te communiceren. Goed met elkaar te overleggen en goed met elkaar in gesprek te zijn. En hoe vaak merken en zien we dat het juist daar mis gaat. Dat mensen elkaar niet ‘verstaan’, soms zelfs niet willen verstaan omdat ze niet open staan voor de ander. Dan is er van samenwerking en samenleving helaas geen sprake.
Communicatie is van groot belang. Elkaar informeren, naar elkaar luisteren, begrip tonen, open staan, wijst de weg naar een eerlijke samenleving. In de kleine samenleving Sint Maarten proberen we dat ook. En natuurlijk maken we ook daarin weleens fouten maar ook dan staan we open voor gesprek om juist dan invulling te geven aan dat samen.
Op deze website vindt u de tweewekelijkse informatiebrieven ‘De Samenspraak’ en hier vindt u de digitale versie van onze schoolkrant Het Samenspel. Dat Samenspel geeft u ook een klein inkijkje in onze school.
En wilt u verder kijken: wees WELKOM bij ons op de Sint Maartenschool!

Age Huitema

Als je op een van onderstaande linken klikt verschijnt Het Samenspel:

Het Samenspel februari 2017
Het Samenspel mei/juni 2017
Het Samenspel Zomerkrant 2017
Het Samenspel Herfst 2017

Het Samenspel december 2017
Het Samenspel februari 2018
Het Samenspel mei 2018
Het Samenspel juli 2018
Het Samenspel oktober 2018
Het Samenspel december 2018
Het Samenspel februari 2019
Het Samenspel april 2019
Het Samenspel oktober 2019
Het Samenspel december 2019
Het Samenspel februari 2020
Het Samenspel voorjaar 2020
Het Samenspel Zomer 2020
 

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl