• Welkom

Welkom

ONDERWIJS MET KLEUR

Onderwijs met kleur

Dat is de slogan die onze stichting, de Bisschop Moller Stichting gebruikt om het onderwijs op haar 31 scholen te karakteriseren: Onderwijs met kleur! Een prachtig uitgangspunt!

En natuurlijk kijk ik dan meteen naar een van die 31 scholen, onze eigen school en vraag me dan af of dat ook voor ons geldt: Onderwijs met kleur. Zijn wij ook een kleurrijke school? En wat zijn dan die kleuren en wat betekenen die voor ons?
De week na de krokusvakantie is de week van het Katholiek Onderwijs in Friesland. En die week beginnen wij op maandagochtend 2 maart om 8:15 u. met een viering die de titel draagt ‘Onderwijs met kleur!

Kinderen van de groepen 5 zullen teksten voorlezen waarin ze met kleuren hun wensen uitspreken voor ons allen. En alle kinderen zullen met kleuren laten zien wat ze van hun school vinden. Ze versieren de kale kaarten aan een boom waardoor deze een kleurrijke verschijning zal worden. Daarnaast mogen ze allemaal hun eigen zelf-gekleurde kaart versturen naar een door hen zelf gekozen persoon. Die kaart vertelt de ontvanger in ‘geuren en kleuren’ wat de Sint Maartenschool betekent voor de verzender!

En wat zijn dan de kleuren die zo bij de Sint Maartenschool passen?
Geel misschien wel. Die kleur verwijst wat mij betreft naar de zon. En die gebruikten we bij de start van dit schooljaar in onze startviering met als thema ‘Een stralend schooljaar!’ Alle groepen kregen een zonnestraal om hun wensen te verwoorden voor ons allen! Wat zonnige wensen opleverde voor ons allen.

Of misschien toch ook wel rood. Dat is uiteindelijk de kleur van Sint Maarten, de naamdrager van onze school. En natuurlijk de kleur van de liefde. Daar kon ik op de dag dat ik dit stukje schrijf ook niet omheen: Valentijnsdag. Liefde voor het kind is voor ons allemaal de grote drijfveer in ons werk! Die kleur past ons!

Maar groen staat ons ook wel hoor. Wij zijn, zoals iedereen wel weet druk bezig een Natuurlijk Avontuurlijk schoolplein te realiseren. En daar komt veel groen bij kijken natuurlijk! Daarnaast is groen de kleur die de onderwijsinspectie de school toedeelt als ze voldoende scoort op alle gebieden en zeker op het gebied van de opbrengsten, de leerresultaten. We zijn groen en blijven graag groen. En daar werken we dagelijks heel hard voor!

En blauw dan? De kleur van de lucht. Jazeker dat past ons zeker. Luchtfietsers? Nee zo worden we niet graag bekend en bekeken. Dat zeker niet. Maar vergezichten daar houden we wel van. Op allerlei gebied. Zo proberen we op dit moment vooruit te kijken naar de komende 4 jaar. We zijn begonnen plannen voor die periode te ontwikkelen voor de Sint Maartenschool. Hoe willen we dat onze school er in 2019 uitziet en op weg daar naartoe? Interessante vergezichten zijn die, waarin de vorming van een integraal kindcentrum prominent aanwezig is. Dat geeft kansen voor de toekomst, kansen voor kinderen! En als de kleur blauw correspondeert met lucht dan maak ik daarop graag de woordspeling dat we wereld zeker met enige luchtigheid willen blijven bekijken. Al is dat niet altijd gemakkelijk!

Dat brengt me bij de kleur zwart. Een kleur die wat mij betreft ook staat voor de donkere kanten van het leven. En ook die beleven we als school en schoolgemeenschap. Zorg om ernstige ziekte en verdriet om afscheid door sterven geven zwarte randjes aan de Sint Maartenschool. Ook in deze weken weer. Dan voelt het donker en lijkt de duisternis het te winnen van het licht.
En juist dan kom ik toch ook weer uit bij die kleur geel. Dan proberen we toch, tegen alle duisternis in ook die zon te blijven zoeken als een stralend licht van hoop en troost! Het is dan ook niet toevallig dat een kaart met een afbeelding van een zonnebloem juist dan vaak door ons verstuurd wordt. De zonnebloem die de kracht heeft, zich altijd weer naar het zonlicht te keren. Als voorbeeld voor ons!
En misschien zijn dat dan wel, niet toevallig de kleuren van onze school, de kleurencombinatie zwart en geel. De kleuren van onze schoolvlag, de kleuren van de Sint Maartenschool in Bolsward.

Best kleurrijk als je het zo bekijkt. En een kleurig palet willen wij kinderen in hun ontwikkeling dan ook graag bieden, zodat iedereen, elk kind zijn of haar eigen schilderij kan maken. Een eigen creatie van de wereld en de werkelijkheid met hopelijk voor iedereen veel kleurigheid en fleurigheid. Ook als de duisternis soms op de loer ligt.
Zo’n kleurrijke school proberen wij te zijn! En we hopen dat velen zich daarbij thuis voelen, bij die warmte van onze kleuren!

Age Huitema

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl