• Welkom

Welkom

VAKDOCENT MUZIEK

Vakdocent muziek

Aan onze school is een vakdocent muziek verbonden, Marijke Djurrema.
Zij verzorgt projectmatig, per periode de muziek- en danslessen in de verschillende groepen van onze school. Buiten deze projectlessen verzorgen de groepsleerkrachten deze lessen zelf.

Naast de reguliere muzieklessen kunnen de kinderen van de groepen 5-8 zich aanmelden voor het schoolkoor.
Het koor repeteert wekelijks onder schooltijd en verzorgt optredens op diverse plaatsen in de stad. Zo bezoeken ze it Menniste Skil, it Heechhout en Bloemkamp voor muzikale presentaties rond, Sint Maarten, Sinterklaas en Kerstmis.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl