• Welkom

Welkom

GOUDEN WEKEN

Gouden weken

‘Een goed begin is het halve werk!’

De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat je in handen hebt, je leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in je groep heerst. Een heel schooljaar lang.

De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn zeer geschikt om een fundament te leggen  voor een goede groepsvorming. Na een half jaar, rond de Kerst zijn er de Zilveren Weken, waarbij de groepsvormende activiteiten opnieuw centraal staan.

Bij de Gouden Weken ligt het accent op groepsvormende activiteiten en oudercontact. We doen de eerste weken veel activiteiten en energizers in de klas voor de groepsvorming. Naast deze groepsvormende activiteiten voeren we in de eerste 4 schoolweken gesprekken met de ouders. Gesprekken waarin de ouders mogen vertellen over hun kind. Daarin komen wij als leerkracht belangrijke informatie te weten. Waar moeten wij het komende schooljaar aandacht voor hebben, wat zijn de hobby’s, vriendjes, sterke kanten en zo meer. Dit contact met ouders is voor ons als leerkrachten belangrijk. De gouden driehoek staat centraal, de driehoek van  kind, ouder en leerkracht.

Samen moeten we het doen, samen staan we sterk!

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl