• Welkom

Welkom

ONZE MENSEN VAN DE SINT MAARTENSCHOOL

Het team

In onze school komt u veel verschillende mensen tegen:
- Onze kinderen; ruim 450 kinderen bezoeken dagelijks onze school.
- Onze ouders zijn betrokken bij heel veel activiteiten: schoolse en naschoolse activiteiten.
- Ouders die deel uit maken van de schooladviescommissie, de oudervereniging, medezeggenschapsraad of een andere werkgroep die zich inzet voor activiteiten bij ons op school. Hierbij kunt u denken aan de klusploeg, de Sinterklaascommissie, vrijwilligers bij het vrijkeuzeuur, de speelplaatscommissie etc.
- Een zeer betrokken team van leerkrachten die dagelijks het onderwijs verzorgen.
- Een vakdocent gymnastiek en een vakdocent muziek
- Twee onderwijsassistenten en een conciërge ter ondersteuning van het onderwijs en de schoolorganisatie.
- Drie intern begeleiders die samen met de groepsleerkrachten verantwoordelijk zijn voor de zorg.
- Een specialist leesproblemen en dyslexie.
- Een managementteam dat uit 5 leden bestaat en leiding geeft aan de school.
- Veel stagiaires die bij ons op school welkom zijn om zich in het onderwijsvak te bekwamen.
- Veel vrijwilligers die zich wekelijks inzetten voor de Sint Maartenschool.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl