• Welkom

Welkom

PROJECTEN

Projecten

Naast het erop uit trekken tijdens excursies, halen wij “gastdocenten” naar onze school. Deze mensen vertellen dan over hun project, hun werk, hun ervaringen.

Enkele projecten die bijna ieder jaar plaatsvinden zijn:

• Nationale voorleesdag waarvoor we in iedere groep een `speciale gast `uitnodigen.

• Nationale rekendag waarbij de hele school met een rekenthema op een speelse maar zeer leerzame manier aan de slag gaat.

• Het project “voorzichtig met vuurwerk” in december, voorlichting die gegeven wordt door de politie van Bolsward (voor groep 7 en 8) of leerlingen van het Marne College.

• Een project rond de Tweede Wereldoorlog bestemd voor groep 8. Aansluitend hierop nemen de leerlingen van groep 8 op de avond van 4 mei deel aan de stille tocht naar het monument op het kruispunt Marnesyl.

• Wetsus, watertechnologie, voor de groepen 8

• Nemo, ontdekkend leren (technisch), voor de groepen 8

• Boomplantdag, voor de groepen 6

• Rots en water’, een weerbaarheidstraining voor de groepen 6 of 7

• NME projecten (natuur en milieu-educatie), voor alle groepen

• Verder werken we aan projecten mee voor goede doelen zoals bijvoorbeeld het verkopen van kinderpostzegels en een financiële actie in het voorjaar. Daarnaast ontvangen wij in de groep ouders die iets over hun beroep komen vertellen, soms met aansluitend daarop een bezoek aan de werkplek

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl