• Welkom

Welkom

WERKEN IN NIVEAUGROEPEN

Voor sommige vakken werken we groepsoverstijgend.
Dat betekent dat de leerlingen niet in hun eigen groep hun vak volgen, maar naar een andere (parallel)groep gaan. Leerlingen kunnen dan op hun eigen niveau het leerstofaanbod krijgen.
Dit betekent dat we dit schooljaar:
T.a.v. het technisch lezen:
In de groepen 5 hebben we het Estafettelezen in 3 parallelgroepen op niveau georganiseerd.
We werken met aanpak 1 (=extra instructie), aanpak II (=basisinstructie) en aanpak III (=kort met de basisgroep en meer zelfstandig werken) .
 
T.a.v. het rekenen:
In de groepen 7 en 8 werken we met 6 groepen:
Groep 7 minimum, groep 7 basis, groep 7 plus
Groep 8 minimum, groep 8 basis, groep 8 plus.
 
Het werken in niveaugroepen wordt per schooljaar geëvalueerd.
De opzet van het werken in niveaugroepen kan dus per schooljaar verschillen. 

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl