• Welkom

Welkom

PLUSKLAS

Sinds een aantal jaren werken we met een plusklas.
Dit betekent dat:
* kinderen in groepjes
* buiten de groep
* extra uitdaging
* op levelniveau krijgen
* onder begeleiding van een leerkracht.
 
Dit kan zijn op de volgende vakgebieden:
* rekenen
* taal
* studievaardigheden
* begrijpend lezen
* cultuur
* Spaans
* tekenen
* wereldoriëntatie
 
Voorwaarden voor de plusklas:
Leerlingen laten een:
* goede werkhouding zien,
* scoren hoog op de toetsen,
* moeten leren leren!

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl