• Welkom

Welkom

GEBRUIK VAN COMPUTERS EN DIGITALE SCHOOLBORDEN

Het gebruik van de computer is een wezenlijk onderdeel in het onderwijs aan onze school. Leerlingen werken met ondersteunende programma’s voor taal, rekenen en wereldverkenning. Naast de mogelijkheden die die software ons biedt zijn daar de gebruiksmogelijkheden op het gebied van de verkenning van de wereld, internet, presentaties en het tekstverwerken. In bijna alle groepen werken we met digitale schoolborden. Daarnaast is er voor de groepen 1 een verrijdbaar digibord/touchscreen.

Het gebruik van de digibordsoftware geeft veel mogelijkheden voor verheldering van de instructie en verrijking van de lessen.

Daarnaast zijn er 30 I-Pads op school. Deze worden ingezet in de onderbouw: per kleutergroep 6 stuks en in de groepen 3 tot en met 4 zijn er 25 Devices, per groep 5 stuks. Voor de groepen 5 tot en met 8 zijn er 100 Devices beschikbaar, 10 per groep. Dit betekent dat we steeds efficiënter kunnen werken en hiermee de betrokkenheid van de leerlingen verhogen.

Robotica
De digitale omgeving speelt een steeds belangrijke rol in en buiten de school. De maatschappij verandert door technologie en digitalisering. Kinderen hebben 21 -eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn. IKC Sint Maarten wil zich daarom dit schooljaar gaan verdiepen in Robotica in de klas door middel van visie en beleid ontwikkeling. We willen kinderen al op jonge leeftijd kennis laten maken met programmeren. Zo leren ze bijvoorbeeld creatief en logisch te denken, problemen op te lossen, ICT basisvaardigheden eigen te maken en samenwerken. De Bee-Bot en Lego Education krijgen binnenkort een mooie plek binnen ons onderwijs op het IKC Sint Maarten!

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl