• Welkom

Welkom

DE GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL

De geschiedenis

De Sint Maartenschool kreeg haar naam in 1980. Toen verhuisde de toenmalige rk basisschool naar het huidige gebouw. Hoewel....dit gebouw natuurlijk na de brand in 1998 bijna in zijn geheel is herbouwd.
Tot 1980 werd het katholieke lager onderwijs verzorgd in een groot schoolgebouw aan het Laag Bolwerk. Voor dat deze school één werd was het gebouw verdeeld in een meisjesschool, Sint Maria genaamd en een jongensschool Sint Antonius.
 
Het kleuteronderwijs was nog apart en werd gegeven in de Sint Jozefschool aan de Sint Jozefstraat, dus vlakbij onze huidige school, maar ook vlakbij de oude lagere school aan het Laag Bolwerk.
Sint Jozef heeft nog steeds een mooi plekje bij de entree van de kleutergang aan het schoolplein.
  
Zoals gezegd, in 1980 kreeg onze school haar naam. De opening werd verricht door....Sint Maarten, wie anders.
De leerkrachten gingen zwemmend van de ene kant (Laag Bolwerk) naar de andere kant (het Stadstreng). Sint Maarten kwam natuurlijk op zijn paard.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl