• Welkom

Welkom

OUDERBETROKKENHEID

Ouderbetrokkenheid op de Sint Maartenschool

Wij willen een school zijn waarbij de ouders zich betrokken voelen en gewaardeerd weten.
Ouders kunnen zich beschikbaar stellen voor en gekozen worden in de Oudervereniging, de Medezeggenschapsraad , de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en ouders kunnen plaats nemen in de Schooladviescommissie. De ouders hebben daarmee een stem en inspraak in allerlei zaken die voor onze school en het onderwijs van belang zijn.
Bij heel veel zaken die op onze school spelen, kunnen wij rekenen op de hulp van ouders. Te denken valt aan de ondersteuning bij verschillende terugkerende activiteiten, zoals bijvoorbeeld het “vrijkeuze-uur” voor de bovenbouw, het zwembadbezoek in groep 4,  voorlezen in de groepen 1 en 2 , de luizencontroles maar ook aan  éénmalige  (actuele) projecten.

Bovendien regelt en organiseert de Oudervereniging jaarlijks de schoolreisjes, biedt ondersteuning bij jaarlijks terugkerende feesten, zoals Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. De hulp van deze ouders is ook onmisbaar bij de organisatie van sport & speldagen en het Koningsfeest.

Een groep enthousiaste ouders organiseert sinds een aantal jaar nu ook een muzikaal Zomerfeest aan het eind van het schooljaar, waarmee wij tevens al onze vrijwilligers in het zonnetje willen zetten.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl