• Welkom

Welkom

NATUURLIJK AVONTUURLIJK

Natuurlijk Avontuurlijk

NATUURLIJK AVONTUURLIJK

Dat is de naam van de projectgroep die sturing heeft gegeven aan het realiseren van een nieuw schoolplein met als motto ‘Natuurlijk avontuurlijk’. Het is dan ook een natuurlijk en avontuurlijk schoolplein geworden.

De ouders en de leerlingen zijn nadrukkelijk betrokken bij de planvorming. Het concept is allereerst met de leerlingenraad besproken waarna deze kinderen een presentatie in hun eigen groep verzorgd hebben.
Vervolgens werden de ouders geïnformeerd tijdens de schoolavond. Ook hun mening werd meegenomen wat resulteerde in een definitief ontwerp. Dat definitief ontwerp werd uiteindelijk in de Pleintest aan alle leerlingen van de groepen 5-8 voorgelegd waarna het licht op GROEN werd gezet.

De werkzaamheden vonden plaats in juni waarna het nieuwe Natuurlijk Avontuurlijk schoolplein in de laatste week feestelijk in gebruik genomen kon worden.

Door eigen acties en een fantastische bijdrage van de oudervereniging heeft de school € 17.000,00 bij elkaar gespaard. De rest van de financiën werd verkregen door subsidies van diverse instanties.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl