• Welkom
  • Fijne vakantie
  • Groep 8A
  • Groep 8B
  • Groep 8C

Welkom

Fijne vakantie

Groep 8A

Groep 8B

Groep 8C

STAAL EEN IJZERSTERKE TAALMETHODE

Na een uitgebreide oriëntatieperiode maakte het team de keuze voor de taalmethode STAAL.

Met ingang van schooljaar 2014 – 2015 werken we daarom in de groepen 4-8 met deze taalmethode op het gebied van taal-, spelling- en grammaticaonderwijs.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over Staal op onze school:
/content/20/Staal.pdf

of kijk op de volgende website voor nog meer informatie over staal:
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Taal/Staal.htm

 

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl