• Welkom

Welkom

MEDIAPROTOCOL SINT MAARTENSCHOOL

Mediaprotocol Sint Maartenschool

Dit is het mediaprotocol van de Sint Maartenschool.
In dit protocol staat beschreven hoe wij omgaan met media.
Dit protocol is opgesteld door de expertgroep GS/SEO. De expertgroep GS/ SEO heeft in april 2017 de laatste wijzigingen aangebracht.

Indien er in het mediaprotocol gesproken wordt over “betrokkenen van de school”, dan worden daar de volgende personen en groepen mee bedoeld: leerlingen, leerkrachten, directie, gastdocenten, OOP-ers (ondersteunend personeel) medewerkers kindcentrum, stagiaires, ouders, andere verzorgers en alle personen die tijdelijk bij de school betrokken zijn.

Het mediaprotocol heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de manier waarop de betrokkenen van de school met die media omgaan.

Klik voor de verschillende onderdelen op een van onderstaande linken:

Social media
Mediawijs
E-mail verkeer
Nieuwe media
Registratie en controle
Regels en afspraken

 

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl