• Welkom

Welkom

PESTPROTOCOL

Pestprotocol

Dit stuk tekst zal u enige informatie geven over hoe er met regels en (on)gewenst gedrag van kinderen wordt omgegaan.

Gouden schoolregels

De start van ieder schooljaar wordt gekenmerkt door de gouden weken. In deze weken wordt o.a. aandacht besteed aan de schoolregels. Drie gouden regels zijn in oktober 2014 opnieuw geformuleerd. Hierbij is het hele team betrokken geweest. Om die regels expliciet en duidelijk te maken voor alle kinderen is ervoor gekozen om de leerlingen de regels te laten visualiseren.

Bordjes in de school:
De bordjes met de schoolregels  hangen verspreid door de school terwijl de afbeeldingen in alle lokalen hangen.
De tekeningen zijn gemaakt door de kinderen zelf.
De leerlingenraad van onze school heeft uit de inzendingen deze afbeeldingen gekozen.

In elke klas hangen de afbeeldingen van de 3 regels:
-    Je mag jezelf zijn en daarbij houd je rekening met een ander
-    Voordat je met wat anders bezig gaat zorg je dat je je spullen netjes achterlaat
-    Stil hoeft het niet altijd te zijn, rust in de school is fijn.

In de klas worden deze regels regelmatig besproken. Ook wordt er per klas besproken wat naast deze regels speerpunten zijn van een klas. Klassenafspraken en regels worden door de leerkracht in overleg met de leerlingen samengesteld.

Klik voor meer informatie over dit onderwerp op een van de onderstaand links:
Pestprotocol
Het 4-stappenplan
Time-out procedure

 

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl