• Welkom

Welkom

HOOFDLUISCONTROLE

Hoofdluiscontrole

Na elke vakantie hebben wij op maandag of dinsdag in de groepen 1 t/m 8 hoofdluizencontrole. Op dinsdagochtend bij de kleuters.
De controle wordt uitgevoerd door ouders van onze leerlingen. Als er in een groep hoofdluis geconstateerd wordt, krijgen alle leerlingen uit de groep een briefje mee naar huis, waarin staat dat er hoofdluis in de groep is en dat de ouders thuis extra alert moeten zijn. In de groep komt dan 1 week later een hercontrole, net zolang tot de hoofdluis verdwenen is.
De controles zijn steeds op de maandagen en dinsdagen na elke vakantie.

Ojee, hoofdluizen
Geen reden tot paniek. Luizen zijn er nu eenmaal, elk kind kan ze wel eens krijgen. Dit gebeurt vooral wanneer leerlingen samen spelen: zwemmen, voetbal, op school of zelfs thuis. Het betekent dus beslist niet dat uw kind ziek of onhygiënisch is. Een echt probleem is het dus niet. Eerder een vervelend ongemak dat opgelost kan worden. Bij vragen over preventie en behandeling kunt u terecht bij de groepsleerkracht of bij de contactpersoon Judith Altena. Ook kunt u info vinden op onze schoolsite onder het kopje informatie.

Links op het internet: www.ggdfryslan.nl/hoofdluis

De moeite waard om te bezoeken:
tips van ouders: www.fonteine.com

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl