• Welkom

Welkom

SCHOOLTIJDEN

Sinds het schooljaar 2014/2015 kent onze school het continurooster.

De schooltijden zijn:

Maandag 8:15 - 14:15 uur Alle kinderen
Dinsdag 8:15 - 14:15 uur Alle kinderen
Woensdag 8:15 - 11:45 uur Alle kinderen
Donderdag 8:15 - 14:15 uur Alle kinderen
Vrijdag 8:15 - 11:45 uur Groep 1 t/m 4
  8:15 - 14:15 uur Groep 5 t/m 8

Vanaf 8:00 u. staan de deuren van de school open en zijn de kinderen welkom in hun lokaal.
Daar zijn de groepsleerkrachten dan aanwezig.

De kinderen van de groepen 3-8 kunnen er ook voor kiezen tot de eerste zoemer (8:12 u.)  buiten te  blijven.

De niet-groepsgebonden leerkrachten verzorgen het toezicht op het schoolplein.
Om 8:15 uur beginnen de lessen.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl