• Welkom

Welkom

GROEP 8 EN NU VERDER ...

Groep 8 en nu verder ...

Nadat de leerlingen de groepen van de Sint Maartenschool hebben doorlopen, volgt de keuze naar het vervolgonderwijs.

De leerkrachten van de Sint Maartenschool doen hun best om uw kind hierin zo goed mogelijk te begeleiden.
Vanaf groep 7 hebben kinderen en ouders overleg met de leerkracht over het vervolg na de basisschool.
Er vinden gesprekken plaats met ouders, waarbij ook het kind aanwezig is.

Er is sprake van een warme overdracht i.v.m. beoordeling van de vraag “naar welk niveau van het VO gaat de leerling”.

Voor informatie over het vervolgonderwijs kunt u op de Friese Plaatsingswijzer klikken en/of op een van de onderstaande linken van het vervolgonderwijs.

Schooljaar 2019/2020:
De leerkrachten van de groepen 8 zijn dit schooljaar:
Nynke van der Wal en Monique Breeuwsma (8A)
Marjet Jellema en Nynke Attema (8C)
Franske van der Weide en Monique Breeuwsma (8C)

Voor informatie over de Plaatsingswijzer klik je op onderstaande link:
www.plaatsingswijzer.nl

Voor informatie over het vervolg onderwijs klik je op een van de onderstaande linken:
Marne College Bolsward
Nordwin College
RSG Sneek
CSG Bogerman Sneek

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl