• Welkom

Welkom

GROEPEN 4

Groepen 4

In groep 4 leren de kinderen alle hoofdletters schrijven.  
Ook leren ze schrijven tussen smallere lijntjes, maar nog wel met hulplijnen.

Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met Estafette en diverse andere leesvormen o.a. stillezen, begrijpend lezen en Nieuwsbegrip.
Aan het eind van het schooljaar beheersen de leerlingen niveau AVI E4. De kinderen leren door het toepassen van leesstrategieën hoe je een tekst leest en begrijpt.
Het technisch lezen oefenen we o.a. door zo veel mogelijk woordjes van een bepaalde categorie foutloos te lezen binnen één minuut.

Met rekenen leren de kinderen het begrip ‘tafel’ en kunnen aan het eind van het schooljaar de tafel van 1,2,3,4,5 en 10 door elkaar opzeggen.
Ze leren sommen maken tot 100, met geld rekenen, met meetinstrumenten werken, analoog en digitaal klokkijken en plattegronden lezen.

Een nieuw vak in groep 4 is taal. Dit hadden ze nog niet in groep 3.
Met onze nieuwe methode Staal vergaren de kinderen eerst kennis die ze vervolgens in een presentatie of eindproduct toepassen. Ze leren goede zinnen formuleren, werken aan hun woordenschat en leren een verhaal te schrijven.

Natuurlijk maken we ook tijd voor leuke knutsels en tekeningen en is er tijd voor drama en muziek.
Bij ons op school hebben de kinderen in groep 4 twee keer in de week gymles.

De leerkrachten voor de groepen 4 zijn:
Judith Galama en Samantha Postma (4A)
Julia Posthumus en Judith Galama (4B) 

De foto hierboven is van ons " museum" van vroeger.
Allemaal oude voorwerpen door de kinderen van groep 4A meegenomen.

Bij de onderstaande foto's hoort de volgende tekst:
Foto 1: Afsluitend spel bij het thema Start van Staal 
Foto 2: Maken van een hunebed bij het thema 'lang geleden' van Da Vinci
Foto 3: Groepsoverstijgend werken.
            Het maken van een grottekening bij het thema 'lang geleden' van Da Vinci
Foto 4: Onderdeel bouwen in het knutselcircuit

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl