• Welkom

Welkom

GROEPEN 3

Wat een prachtig leerjaar!

In deze groep staat het leren lezen centraal. We werken  met de methode veilig leren lezen de kimversie. Letters, woorden, zinnen en verhalen worden op verschillende niveaus aangeboden.  Ook het leren schrijven hoort hierbij. We leren het verbonden schrift aan.

Rekenen is ook een onderdeel in  groep 3 dit bestaat o.a. uit het leren toepassen van rekenbegrippen, automatisering van sommen t/m 10 en de getallenlijn wordt geoefend. We oefenen met sprongen vooruit. Zo maken we een levende getallenlijn en huppen en springen we als dieren door de klas.

DaVinci is onze methodiek voor de wereldverkenning.
Het zelf-ontdekkende leren en het stellen van verwonderingsvragen staat centraal. We passen het knutselen toe binnen de thema's van DaVinci en Veilig Leren Lezen zodat we betekenisvol leren. 

We zijn ons goed bewust van de grote overgang van groep 2 naar 3. Daarom geven we veel ruimte om in de speelbehoefte van het jonge kind te voorzien. De hoeken op de gang zijn hier een onderdeel van. 
We geven genoeg ruimte om te bewegen, dit is voor de hersenontwikkeling van groot belang.
Bewegen in de vorm van gym, buitenspelen, muziek, dans, en energizers.

Leerkrachten van de groepen 3 zijn:
Angelien Lotstra (3A)
Nynke Visser en Judith Altena (3B)
Marrit Hoekstra en Dieuwertje van Dalfsen (3C)

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl