• Welkom

Welkom

KINDCENTRUM

Kindcentrum

Kindcentrum Het Samenspel Bolsward

De Sint Maartenschool is een brede school en maakt deel uit van Kindcentrum Het Samenspel Bolsward. Samen met de Stichting Kinderopvang Friesland verzorgt de Sint Maartenschool de opvang van en het onderwijs aan kinderen van 0 – 12 jaar.

Er is, verzameld rondom de Sint Maartenschool, op een locatie plaats voor:
Een kinderdagverblijf
Een peuterspeelzaal
Een basisschool
Voor- en naschoolse kinderopvang
Vakantie-opvang

Naschools activiteitenaanbod:
Omdat de Sint Maartenschool met een continurooster werkt is er geen tussenschoolse opvang meer nodig.
Deze naschoolse activiteiten vinden - meteen na schooltijd -  plaats in het gebouw van de basisschool, de Kinderopvang of de gymzaal die naast de school staat.
Een gevarieerd aanbod:
- Schaken
- Creatieve workshops
- Popskoalle (muziek!)
- Tekenen
- Schilderen
- Sport
- Peuterdans
- Voetbal
- English Theatre
- Typeles

Een aanbod waarop kinderen een aantal keren per schooljaar kunnen inschrijven. De kosten voor de popskoalle en typeles zijn voor rekening van de ouders. Alle andere activiteiten worden gratis aangeboden aan de kinderen van de Sint Maartenschool.
 
Door de samenwerking binnen Kindcentrum Het  Samenspel Bolsward is er op pedagogisch en didactisch gebied  sprake van een doorgaande lijn.

Meer informatie kun je vinden op:
www.kinderopvangfriesland.nl/sintmaarten

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl