• Welkom

Welkom

ONZE MENSEN

In het schooljaar 2012 – 2013 is een leerlingenraad opgericht met als doel de betrokkenheid van de leerlingen (en hun ouders) bij de school te verhogen, leerlingen een eigen stem en verantwoordelijkheid te geven binnen de schoolorganisatie en een beter inzicht te geven in die schoolorganisatie. Daarnaast maken de leerlingen hierdoor spelenderwijs kennis met de democratische beginselen en ondervinden de leerlingen wat realistisch en haalbaar is.

De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen van de groepen 5-8. Door het vertrek van de leerlingen van de groepen 8 zal de leerlingenraad elke jaar weer aangevuld worden.

Elke groep (5-8) heeft een vertegenwoordiger in de leerlingenraad. Leerlingen kunnen zich hiervoor beschikbaar stellen en worden door hun klasgenoten gekozen. De leerlingenraad komt minstens 5 keer per schooljaar bij elkaar, steeds tussen 2 vakanties in. De data zijn opgenomen in de schooljaarplanning van de school.

De agendapunten van de vergadering van de leerlingenraad komen:

- Van de leden van de leerlingenraad zelf
- Uit de klassenvergadering die elke groep 2 weken voorafgaand aan de vergadering van de leerlingenraad zal houden
- Uit de digitale ideeënbus die geopend wordt: leerlingenraadsintmaarten@gmail.com
- Uit het team
- Van de schoolleiding
- Van ouders

De leden van de leerlingenraad brengen in hun eigen groep verslag uit van de vergadering en over hetgeen daar besloten is. Daarnaast heeft de leerlingenraad een eigen pagina in onze schoolkrant Het Samenspel. Zo is de leerlingenraad zeer betrokken geweest bij de realisatie van ons 'Natuurlijk Avontuurlijk schoolplein' en de 'Tút en d'r út zône' bij onze school.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl