• Welkom

Welkom

ONZE MENSEN

De Schooladviescommissie (SAC) bestaat uit een groep van 9 betrokken ouders die de directie van onze school adviseert op het terrein van onderwijs, opvoeding en identiteit van onze school.

Daarnaast heeft de SAC een signalerende rol in zaken die de school aan gaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. De SAC heeft geen instemmingsrecht maar een adviserende en stimulerende rol.

Samenstelling Schooladviescommissie:
* Elisabeth de Jong, voorzitter
* Heert Sijbesma, secretaris
* Doete Stor, notulist
* Fernande Teernstra
* Mark Bakker
* Vincent Kroon
* Johan Kramer
* Irma Botermans
* Cosmo Wassenaar

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl