• Welkom

Welkom

MEDEZEGGENSSCHAPRAAD (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 ouders en 4 medewerkers van onze school. Door de MR kunnen ouders en medewerkers invloed  uitoefenen op het te voeren beleid van onze school en bij belangrijke beslissingen. Afhankelijk van het onderwerp kan de MR advies geven en/of instemming verlenen. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk geregeld.

Omdat de Sint Maartenschool deel uit maakt van de BMS is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit de Sint Maartenschool hebben 3 ouders zitting in deze GMR  die daarmee invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de BMS.

Samenstelling Medezeggenschapsraad
* Ouders:
- Ronald van Hettema, voorzitter
- Joris Bos
- Jeanette Achterberg
- Willem Stellingwerff

* Leerkrachten:
- Annalies van der Pol
- Sjors Visser
- Nynke van der Wal
- Marrit Hoekstra

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl