• Welkom

Welkom

OUDERVERENIGING SINT MAARTENSCHOOL

De oudervereniging (OV) is de vertegenwoordiging van alle ouders van de leerlingen van de Sint Maarten. Zij heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kinderen van de Sint Maartenschool en om de betrokkenheid van hun ouders/verzorgers te bevorderen.

Anders dan de medezeggenschapsraad, die zich voornamelijk bezighoudt met beleidszaken, besteedt OV haar tijd en aandacht met name aan het bedenken, ondersteunen, organiseren en financieren van leuke, feestelijke activiteiten op school. Zo werkt de OV mee aan een plezierig schoolklimaat.

Een aantal van deze activiteiten zijn: de feesten rondom Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en carnaval, maar ook sportdag en de schoolreisjes. Maar ook denkt de OV mee over thema-avonden op school.

Het bestuur vergadert ongeveer 9 keer per jaar, waarbij ook de vertegenwoordiger van school aanwezig is. Deze vergaderingen zijn openbaar. Eén keer per jaar (meestal oktober) houdt de OV een jaarvergadering met en voor alle leden.

Samenstelling oudervereniging:
* Marieke van der Molen, voorzitter
* Anita Mensink, secretaris
* Doete Stor, penningmeester
* Angelina van Hettema
* Bianca Helfrich
* Liesbeth Kampstra
* Linda Postma
* Marieke Bekema
* Tatevik Gozarova
* Vertegenwoordiger vanuit de School: Nynke Reitsma

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl