• Welkom

Welkom

WAAROM SINT MAARTENSCHOOL

Op deze plek van de site geven wij de grote voordelen van de Sint Maartenschool. Het geeft u een indruk wat sterke punten zijn van onze school:
de Unique Selling Points of USP’s.
 
- Er zijn tablets in de klas
- In de plusklas is er extra aandacht voor de meer begaafde kinderen
- We hebben een lees- en dyslexiespecialist in huis (plus overige specialismen)
- De onderwijsassistenten geven extra aandacht aan kinderen waar nodig
- We werken met de nieuwste taalmethode om zo de kinderen het beste van het
  beste te bieden.
- De gouden weken: Erg uniek om aan het begin van het schooljaar de nieuwe juf
  of meester meteen te mogen vertellen over wat voor kind je zoon of dochter is.
  Dit in combinatie met groepsvormende activiteiten in de klas maakt het een hele
  mooie start van ieder schooljaar.
- Door de schoolgrootte zijn er goede mogelijkheden om kinderen met speciale
  behoeftes op te vangen
- Samenwerken, o.a. maatjes lezen en techniek. Een hogere groep assisteert een   lagere groep.
- Er is een leerlingenraad.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl