• Welkom

Welkom

ZWAAI MIJ MAAR UIT...

Vandaag - dinsdag 30 juni 2020 - het 4e blaadje van Het Klavertje Vier van Geluk voor onze groepen 8: het Uitzwaaimoment gevolgd door de pelgrimstocht.

Begonnen we dit schooljaar met het bouwen van een brug, vandaag gingen dezelfde kinderen de brug over, naar de vakantie en het Voortgezet Onderwijs.

Door een erehaag, gevormd door hun ouders, familie en alle kinderen en medewerkers van onze school verlieten de kinderen tijdens het zingen van 'Zwaai mij maar uit, zwaai mij maar uit' het schoolplein.

Daar keerden ze rond 13:00 u. terug waar de kinderen van groep 1 hen toezongen met het schoollied 'Hoi wat is het reuzefijn, op de Sint Maartenschool te zijn...' waarna alle schoolverlaters een mooi cadeautje van hen kregen: een jojo als symbool voor dit schooljaar  ;-)

En toen....
...was het echt klaar en kon het afscheid nemen beginnen!

Een mooie afsluiting van een bewogen schooljaar

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl