• Welkom

Welkom

SAMEN MET HART EN ZIEL VOOR GOED ONDERWIJS!

Dat was het motto van de actie van de  leerkrachten en kinderen van Sint Maarten tijdens de tweedaagse onderwijsacties in Nederland.

De teamleden hadden er deze keer voor gekozen niet te gaan staken maar wederom met de kinderen in gesprek te gaan over het belang van goed onderwijs en in actie te komen.

Donderdagmiddag stond schoolbreed in het teken van het maken van spandoeken, het bedenken van leuzen en de mogelijkheden om van ons te laten horen!

Die middag koos de leerlingenraad van de school 3 spandoeken uit die op vrijdagochtend meegenomen zouden worden tijdens de lawaaioptocht door de binnenstad van Bolsward.

Vrijdagochtend hingen die spandoeken voor de ramen van de school en verzamelden alle kinderen voor school voor de lawaaioptocht. De oudere kinderen stonden met de jongere kinderen aan de hand klaar om Bolsward te laten zien en horen dat goed onderwijs erg belangrijk is.

Na de optocht kwamen alle kinderen samen op het schoolplein waar we de hoop uitspraken dat heel veel kinderen later meester of juf op de Sint Maartenschool zullen worden. En dat bekrachtigden we met een 3 keer hieperdepiep! als afsluiting van een fantastische optocht!

Age Huitema
directeur

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl