• Welkom
  • Fijne vakantie
  • Groep 8A
  • Groep 8B
  • Groep 8C

Welkom

Fijne vakantie

Groep 8A

Groep 8B

Groep 8C

FRYSK SKOALLE DAMJE

Op donderdag 28 november deden Teije, Hedzer, Lieuwe, Ruurd en Jurre mee aan het skoalle damje FRYSK.
Een toernooi onder leiding van 'onze master Liuwe' in Wurdum.
En ze deden het weer fantastisch.
Intussen heeft onze school een reputatie opgebouwd op het gebied van Fries dammen.
Ons team bestaat uit enkele zeer ervaren spelers en een paar starters die het presteerden - in dit internationale gezelschap - de 5e prijs te behalen.
Teije werd in het persoonlijk klassement 4e na de Italiaanse deelnemers die de plaatsen 1 - 2 - 3 bezetten.

Het was een sportieve en fijne middag en dit kwintet heeft de Sint Maarten-eer hoog gehouden.

Dank aan de chauffeurs/begeleiders voor de goede zorgen.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl