• Welkom

Welkom

COORDINATOREN EN SPECIALISMEN

Coördinator Passend Onderwijs:
Heleen van der Werf & Dieuwertje van Dalfsen

Coördinator bovenbouw/stages en voortgezet onderwijs:
Monique Breeuwsma

Coördinatoren
* Peuterspeelzaal en kinderopvang: Nynke van der Wal
* Voor de groepen 1-3: Dieuwertje van Dalfsen
* Voor de groepen 4-8 en algemene zaken: Heleen van der Werf
* Bovenbouw, stages en v oortgezet onderwijs: Monique Breeuwsma

Vakleerkracht
* Vakleerkracht muziek: Marijke Djurrema

Specialismen
Coördinator passend onderwijs:
Heleen van der Werf en Dieuwertje van Dalfsen

Dyslexie/taalspecialist: Samantha Postma

Rots en Water en stoei/judospelen specialist: Wieger Bakker

Rekencoördinator: Gerda Boonstra

ICT-coördinator: Helga Tijmstra

Techniekcoördinator: Annalies van der Pol

Hoofbegaafdheidsspecialist: Femke Postma

Ondersteuning & specialisten
Onderwijsassistenten:
Doortje Boersma, Rineke Burggraaff, Kristina Pichugina en Jourica Hoekstra.

Conciërges:
Doete Stor en Anita Mensink

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl