• Welkom

Welkom

SOCIAL SCHOOLS

Binnenkort gaan wij de communicatie aanpassen. Berichten en nieuwsbrieven worden niet meer via de mail met gecommuniceerd, maar met een speciaal daarvoor gemaakt programma: Social Schools. Met dit programma kunnen wij ouders snel en op een zorgvuldige wijze bereiken over alles wat de school, ouders en leerlingen aangaat. Bovendien is het mogelijk om via Social Schools oudergesprekken in te plannen, foto’s en andere documenten op een gebruiksvriendelijke manier te versturen en kan de leerkracht u persoonlijk bereiken met nieuws uit de groep. Het is mogelijk om Social Schools op de computer te installeren, maar ook gebruik op de telefoon, met een speciale app, is handig en gebruiksvriendelijk.

Het is van belang dat ouders eerst een account aanmaken met de zgn. koppelcode van hun kind(eren). Ouders ontvangen daarom een uitnodigingsbrief. In deze brief staat uitgelegd hoe eenvoudig toegang te krijgen tot Social Schools.

De aanpassing zal niet meteen van kracht zijn, omdat natuurlijk niet alle ouders tegelijk toegang hebben tot Social Schools. We nemen de tijd om iedereen te laten kennismaken met Social Schools. Daarom zullen we voorlopig op dezelfde manier doorgaan met het sturen van nieuwsbrieven via de mail. In de komende tijd zullen we ouders blijven informeren over de voortgang van het gebruik van Social Schools.

Uiteraard zullen we ouders, waar mogelijk, ondersteunen als er onverhoopt problemen ontstaan bij het aanmaken van een account.

Contactpersoon rond de invoering van Social Schools bij ons op school is Wiebo Buikstra: wiebo.buikstra@sint-maartenschool.nl

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl