• Welkom

Welkom

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

De activiteiten, zoals beschreven bij de oudervereniging en die bijdragen aan een plezierig schoolklimaat, behoren niet tot het primaire leerproces. De school krijgt hiervoor geen vergoeding vanuit de overheid.

Door het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage maakt u het school en de OV mogelijk om de feestjes op school te kunnen blijven organiseren en vieren, evenals de schoolreisjes, sportdag en andere activiteiten.

De OV int en beheert de ouderbijdragen en legt tijdens de jaarvergadering verantwoording af aan de ouders. Tevens wordt dan de ouderbijdrage voor het komende schooljaar opnieuw vastgesteld. Voorafgaande aan de jaarvergadering controleert de kascommissie de administratie.

De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is € 12,50 per kind. Buiten deze vrijwillige bijdrage, kent de school ook een bijdrage voor de schoolreisjes en schoolkamp. Extra inkomsten krijgt de OV uit de kledinginzameling op school.

Betrokkenheid
Heeft u tijd en zin om ons bij een activiteit te helpen?
Wilt u in het bestuur van de OV?
Of heeft u vragen over wat de OV doet voor de Sint Maartenschool?
Dan kunt u ons altijd aanspreken op of rond onze Sint Maartenschool of mailen:
oudervereniging@sint-maartenschool.nl

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl