• Welkom

Welkom

GROEPEN 6 - SCHOOLREISJE 2019 - DE ALDE FEANEN

De groepen 6 gingen dit jaar naar natuurgebied De Alde Feanen bij Eernewoude.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl