• Welkom
  • Fijne vakantie
  • Groep 8A
  • Groep 8B
  • Groep 8C

Welkom

Fijne vakantie

Groep 8A

Groep 8B

Groep 8C

ROTS EN WATER

Afgelopen schooljaar zijn wij voor de sociaal emotionele ontwikkeling gestart met het aanbieden van Rots en Waterlessen in alle groepen. Rots & Water kwam al jaarlijks terug in de groepen 7. Hierover waren wij zo tevreden dat wij ervoor gekozen hebben om van de Sint Maartenschool een Rots & Water school te maken.

Daarom hebben wij een keer een studiedag gevolgd, waarna we hebben geïnvesteerd in Rots & Water scholing en materialen voor alle leerkrachten. Elk schooljaar zullen de lessen van Rots & Water structureel in alle groepen gegeven worden. Iedere vierde schoolweek van het jaar wordt een Rots & Water week. In deze week worden de gymlessen besteed aan Rots & Water activiteiten en komt het terug in de klas.

Wat is Rots & Water?
* Rots staat voor stevigheid en weten wat je wilt. Maar het kan ook zijn: starheid en te
  heftige reacties.
* Water is meer communicatief, inleven en onderhandelen. Maar het kan ook zijn: te 
  meegaand en geen grenzen kunnen stellen.

Beide begrippen hebben dus hun sterke en zwakke kanten. De bedoeling van Rots & Water is om van beide begrippen het goede te gebruiken. Dat betekent: wel zeggen wat je niet goed vindt en wat je wilt, maar ook luisteren, open staan en compromissen kunnen maken. De ene leerling kan nog iets meer Rots worden, terwijl de andere leerling Water nog meer kan ontwikkelen.

We oefenen Rots & Water via lichamelijke oefeningen, dramaspellen en rollenspellen. De onderwerpen die tijdens deze lessen aan bod komen zijn:

* Stevig staan, rustig ademhalen en concentreren
* Het herkennen en aangeven van grenzen
* Een bewuste keuze maken en daar aan vast houden (Rots)
* Je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (Water)
* Jezelf zijn in contact met anderen
* Voor anderen opkomen
* Concentratie en focus.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl