• Welkom

Welkom

MASTER GYSBERT MUSICAL "DE POMPEBLêDSPION"

De acteurs van de Musical Master Gysbert 'De Pompeblêdspion' hebben maandag 26 november opgetreden voor de groepen 1 t/m 4 van onze school.

De acteurs hebben kleine delen uit de orginele musical gespeeld en namen de kinderen mee in de meertaligheid: zowel Fries als andere talen.
Zij deden dit op een geheel eigen, creatieve wijze. De acteurs 'speelden met de taal'.

Dit was uiteindelijk ook het doel van de musical: Frysk en meartaligens.

De kinderen, en ook de leerkrachten, hebben allemaal genoten van het muzikale, grappige, boeiende, meertalige optreden.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl