• Welkom
  • Fijne vakantie
  • Groep 8A
  • Groep 8B
  • Groep 8C

Welkom

Fijne vakantie

Groep 8A

Groep 8B

Groep 8C

MASTER GYSBERT MUSICAL "DE POMPEBLêDSPION"

De acteurs van de Musical Master Gysbert 'De Pompeblêdspion' hebben maandag 26 november opgetreden voor de groepen 1 t/m 4 van onze school.

De acteurs hebben kleine delen uit de orginele musical gespeeld en namen de kinderen mee in de meertaligheid: zowel Fries als andere talen.
Zij deden dit op een geheel eigen, creatieve wijze. De acteurs 'speelden met de taal'.

Dit was uiteindelijk ook het doel van de musical: Frysk en meartaligens.

De kinderen, en ook de leerkrachten, hebben allemaal genoten van het muzikale, grappige, boeiende, meertalige optreden.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl