• Welkom

Welkom

TúT EN D€R úT-PLAATS

Tút en d’r út-plaats bij de Sint Maartenschool

Woensdag 26 september werd de nieuw aangelegde Tút en d’r út-plaats bij de Sint Maartenschool officieel in gebruik genomen. De openingshandeling bestond uit het onthullen van 2 speciaal hiervoor ontworpen en in bamboe vervaardigde Tút en d’r út-borden. Deze openingshandeling werd verricht door de initiatiefnemer Dytmer en de wethouder van SWF, Mark de Man.
 
Vanuit de leerlingenraad van de school heeft Dytmer zich erg sterk gemaakt voor een veiliger verkeerssituatie rondom school. Met zijn plannen en gedachten daarover is Dytmer samen met de schoolleiding in gesprek gegaan met de gemeente SWF en de politie. Dat heeft geleid tot een aantal maatregelen:
# Alle ouders/verzorgers van kinderen worden met nadruk verzocht hun auto  te parkeren  ‘op afstand’ van de school. Het liefst op de grote parkeerplaats van Plein 1455.
# Op Plein 1455 staan aanwijzingspijlen die daar eenrichtingsverkeer stimuleren.
# Ter hoogte van de fietsenstalling van school is een Tút en d’r út-plaats gecreëerd. Ouders kunnen hun kind daar uit de auto zetten zodat ze direct op het schoolplein zijn.  Auto’s mogen daar NIET geparkeerd worden.
# Tussen de fietsenstalling en de Tút en d’r út-plaats is een hekwerk geplaatst voor de veiligheid zodat de kinderen alleen aan de zijkanten de fietsenstalling kunnen verlaten.
Alle ouders en kinderen worden opgeroepen zich aan de gemaakte afspraken te houden ten behoeve van de veiligheid van alle kinderen!
 
Voorafgaand aan deze in gebruik name is de leerlingenraad met wethouder Mark de Man in gesprek geweest. De kinderen hebben hem uitgelegd wat de leerlingenraad doet en hoe die werkt. Verder heeft Dytmer uitgelegd over het hoe en waarom van zijn plannen met betrekking tot de verkeersveiligheid. De wethouder was aanwezig met zijn  beleidsmedewerkers en een afvaardiging van politie en handhaving en was zichtbaar onder de indruk. Hij besloot de hele leerlingenraad uit te nodigen in de raadszaal van de gemeente SWF om hen uit te leggen hoe de inspraak in de gemeente georganiseerd is.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl