• Welkom

Welkom

INFORMATIE PROTOCOL MEDISCH HANDELEN

Informatie Protocol medisch handelen

Het komt voor dat een kind tijdens schooltijd ziek wordt.
In het algemeen zijn wij als leerkracht niet deskundig om een juiste diagnose te stellen. Ons uitgangspunt is dat een kind dat ziek is, naar huis moet.  In geval van ziekte, moet de leerkracht altijd contact opnemen met de ouders om te overleggen wat er dient te  gebeuren.
In geen geval gaat het zieke kind alleen naar huis!

Wanneer de ouders en andere, door de ouders aangewezen vertegenwoordigers, niet te bereiken zijn kan het kind niet naar huis gestuurd worden zonder dat daar toezicht is. Wanneer niemand bereikbaar is, kunnen medicijnen eventueel zonder toestemming van de ouders verstrekt worden. De leerkracht kan besluiten, eventueel na overleg met een collega, om bijv. een paracetamol te geven.
Daarnaast moet hij inschatten of niet alsnog een (huis)arts geraadpleegd moet worden.
Wij raadplegen bij twijfel altijd een arts.

Wanneer uw kind (tijdelijk) medicijnen nodig heeft hebben wij daarvoor een speciaal toestemmingsformulier.

Op deze website vindt u het gehele protocol medisch handelen en hiervan zijn diverse formulieren beschikbaar.

Hieronder vindt u de formulieren die u kunt invullen en af kunt geven bij de desbetreffende leerkracht.Ook kunt u een formulier ophalen bij de betreffende leerkracht,

Door op de link te klikken opent u het formulier.

Protocol medisch handelen
Formulier toestemming medicijn verstrekking
Contact- en Toestemmingsformulier
Formulier verrichten medische handeling

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl