• Welkom

Welkom

INFORMATIEAVOND KINDCENTRUM SINT MAARTEN

Informatieavond kindcentrum Sint Maarten

Elk jaar organiseert ons kindcentrum aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor de ouders van de kinderen van kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang Sint Maarten.

De Pedagogisch medewerkers verzorgen een presentatie over het werken met de kinderen. De oudercommissie presenteert zich en vertelt wat zij kan betekenen voor ouders en medewerkers, en daarmee dus voor de kinderen!

Na de pauze is er dan een inhoudelijk thema met informatie en gedachtenwisseling.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl