• Juf Rineke 25 jaar onderwijs

Juf Rineke 25 jaar onderwijs

HOOFDLUISCONTROLE

Hoofdluiscontrole

Na iedere schoolvakantie zijn er op de Sint Maartenschool de eerste twee dagen, op maandag en dinsdag, vrijwilligers actief bij de hoofdluiscontrole

Misschien wilt u meehelpen bij de luizencontrole.
Meld u dan aan bij de leerkracht van uw kind
of bij A. Huitema

Klik op onderstaande link voor informatie over hoofdluis

https://www.ggdfryslan.nl/kind-opvoeding/hoofdluis/

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl