• Fijne voorjaarsvakantie

Fijne voorjaarsvakantie

HOOFDLUISCONTROLE

Hoofdluiscontrole

Na iedere schoolvakantie zijn er op de Sint Maartenschool de eerste twee dagen, op maandag en dinsdag, vrijwilligers actief bij de hoofdluiscontrole

Misschien wilt u meehelpen bij de luizencontrole.
Meld u dan aan bij de leerkracht van uw kind
of bij A. Huitema

Klik op onderstaande link voor informatie over hoofdluis

https://www.ggdfryslan.nl/kind-opvoeding/hoofdluis/

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     directiesintmaartenschool@gmail.com